Al 12 jaar uw one-stop-shop voor ontwerp, productie en levering van alle print reclame- en interieurproducten.

Privacy Policy

voor onze gezamelijke veiligheid

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 april 2020 en is van toepassing op burgers van de Europese Economische Ruimte.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over jou verkrijgen via https://www.hipprint.be . We raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder meer dat:

• we duidelijk vermelden voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij door middel van deze privacyverklaring;
• we streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• we vragen eerst uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
• wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
• wij respecteren uw recht om op uw verzoek toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens of deze te laten corrigeren of verwijderen.
Heeft u vragen of wilt u precies weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

1.1 We gebruiken uw gegevens voor het volgende doel:

Contact – Via telefoon, post, e-mail en / of webformulieren

Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:
• Naam, adres en stad
• E-mailadres
• Telefoonnummer

De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

Uitvoering van een overeenkomst/opdracht.

Bewaartermijn
Hipprint bewaart je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verwijderen de gegevens van non-actieve klanten na één jaar.

1.2 We gebruiken uw gegevens voor het volgende doel:

Klantgegevens via CRM

Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:
• Naam, adres en stad
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bedrijfsgegevens: btw-nummer
• Facturatie- en leveradressen
• Uw IP-adres

De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

Uitvoering van een overeenkomst

Bewaartermijn

We bepalen de bewaartermijn volgens vaste objectieve criteria: We zijn wettelijk verplicht om facturen van aankopen bij hipprint gedurende 7 jaar na aankoop te bewaren.
Uw gegevens bewaren wij niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verwijderen de gegevens van non-actieve klanten na één jaar.

1.3 We gebruiken uw gegevens voor het volgende doel:
Een account registreren

Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:
• E-mailadres
• Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens
• IP adres

De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

Uitvoering van een overeenkomst

Bewaartermijn

We bewaren deze gegevens totdat de service wordt beëindigd.

1.4 We gebruiken uw gegevens voor het volgende doel:

Nieuwsbrieven

Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:

E-mailadres

De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

Toestemming verkregen

Bewaartermijn
We bewaren deze gegevens totdat de service wordt beëindigd. U kunt u ten alle tijden uitschrijven op onze nieuwsbrief. Dit kan via de link onderaan onze mails of stuur een mail naar info@hipprint.be

1.5 We gebruiken uw gegevens voor het volgende doel:

Ter ondersteuning van diensten of producten die een klant wil kopen of heeft gekocht

Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:
• Naam, adres en stad
• E-mailadres
• Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens

De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

Uitvoering van een overeenkomst

Bewaartermijn

We bewaren deze gegevens totdat de service wordt beëindigd.

1.6 We gebruiken uw gegevens voor het volgende doel:
Statistieken samenstellen en analyseren voor verbetering van de website.

Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:
• Bezoekersgedrag
De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

Toestemming verkregen

Bewaartermijn

Bij beëindiging van de dienst bewaren wij deze gegevens voor de volgende periode: 12 maanden.

2. Delen met andere partijen

Hipprint verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.
Zo maakt hipprint gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
• Het verzorgen van de IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk,…);
• Het verspreiden van nieuwsbrieven, acties en uitnodigingen;
• Het bezorgen van leveringen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.
Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-services.
Het opnemen van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

4. Beveiliging

We zijn toegewijd aan de beveiliging van persoonlijke gegevens. We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens is beveiligd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden herzien.

5. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met links op onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u gebruik maakt van deze websites.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Daarnaast zullen wij u waar mogelijk actief informeren.

7. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij over u hebben, neem dan contact met ons op. Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Je hebt de volgende rechten:
• U heeft het recht om te weten waarom uw persoonlijke gegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang deze worden bewaard.
• Recht op toegang: u heeft het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn.
• Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
• Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
• Recht om uw gegevens over te dragen: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de controller en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere controller.
• Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. We houden ons hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor verwerking.
Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

9. Contactgegevens

Hipprint
Salviastraat 53
3590 Diepenbeek 
België
Website: https://www.hipprint.be
E-mail: info@hipprint.be

 

Samen maken we een onvergetelijk logo